Huidtumoren

Tumoren van de huid zijn vrij frequent. Vaak zijn de letsels ook goedaardig, soms ook niet (huidkanker). Eerst en vooral dient een diagnose te worden gesteld van het letsel zodat we weten of verdere behandeling nodig is.

Deze worden onderzocht op basis van zicht (aspect, plaats, voorgeschiedenis).

Indien aangewezen kan het letsel onder een speciale loupe worden bekeken (dermatoscoop). Hiermee kan beter door de hoornlaag heengekeken worden waardoor dieper gelegen structuren beter zichtbaar worden. Ze is vooral nuttig bij bestudering van gepigmenteerde plekken, zoals verdachte moedervlekken.

Is er dan nog geen zekerheid, kan een biopt worden genomen. Dit gebeurt via een kleine punctie onder lokale verdoving.

Eenmaal het letsel geklasseerd is, wordt voor elk letsel  bekeken welke de beste behandeling is. Dit reikt, afhankelijk van geval tot geval, van behandeling met crème, behandeling met fotodynamische lamp tot wegsnijden van het letsel. 

Indien nodig, wordt ook samengewerkt met de dienst oncologie en radiotherapie