Allergietesten

Bij vermoeden van allergie kunnen hiervoor testen worden uitgevoerd. Deze bestaan uit vb. priktesten welke vooral van toepassing zijn voor investigatie van boompollen, huisstofmijt, schimmel, voedingsallergie of wel contactallergietesten.

Bij contactallergietesten gaat het om het opsporen van allergie aan stoffen die op de huid terechtkomen, zoals nikkel, geparfumeerde bestanddelen, bewaarmiddelen in zepen en shampoo’s enz . Voor dit type van allergietesten zijn drie afspraken nodig op één week, meestal maandag, woensdag en vrijdag. In de periode van maandag tot woensdag zijn dan een hele reeks kleefpleisters met materialen aanwezig waardoor het nemen van een douche moeilijker is. Best houdt u hiermee dan rekening.

Het kan interessant zijn dat u sommige zaken, welke u gebruikt of zelf verdacht vindt, meebrengt naar het eerste consult om te kijken of dit mee kan worden getest.